Top Shadow

T2 | Audio archív | http://audio.T2.SK

V tomto audio archíve nájdete audio záznamy vo formáte MP3. Všetky zvukové nahrávky je možné voľne sťahovať a ďalej šíriť. Máte na to môj súhlas... T.K.
  Misie redemptoristov na Katolíckej univerzite Ružomberok - Katolícka univerzita, 25. september - 1. október 2006  
  Pondelok, 25. september 2006  
01. Úvodné slovo a privítanie hostí MP3 | 96/22 kbps/kHz | 3m 11s | 2.1 MB
02. Úvodná misijná homília (P. Michal Zamkovský CSsR) MP3 | 96/22 kbps/kHz | 12m 50s | 8.8 MB
03. Záverečné slová a požehnanie MP3 | 96/22 kbps/kHz | 4m 11s | 2.8 MB
  Utorok, 26. september 2006  
04. Začiatok svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 0m 39s | 458.2 kB
05. Misijná kázeň na tému HRIECH (P. Martin Huk CSsR) MP3 | 96/22 kbps/kHz | 17m 05s | 11.7 MB
06. Záverečné slová a požehnanie MP3 | 96/22 kbps/kHz | 4m 39s | 3.1 MB
07. O piesni MP3 | 96/22 kbps/kHz | 3m 30s | 2.4 MB
08. Stretnutie pátrov redemptoristov s vedením Katolíckej univerzity MP3 | 56/22 kbps/kHz | 53m 34s | 3.1 MB
09. Stretnutie so zamestnancami Pedagogickej fakulty KU MP3 | 56/22 kbps/kHz | 51m 49s | 20.7 MB
10. Misijná kázeň (P. Róbert Bezák CSsR) MP3 | 56/22 kbps/kHz | 12m 16s | 4.9 MB
11. Záver svätej omše MP3 | 56/22 kbps/kHz | 4m 07s | 1.6 MB
12. Vzývanie Ducha Svätého pred začiatkom svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 3m 31s | 2.4 MB
13. Začiatok svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 0m 43s | 510.3 kB
14. Misijná kázeň na tému OBRÁTENIE (P. Michal Zamkovský CSsR) MP3 | 96/22 kbps/kHz | 16m 42s | 11.4 MB
15. Záver svätej omše a požehnanie MP3 | 96/22 kbps/kHz | 3m 03s | 2.0 MB
16. Katechéza pre ŽENY (P. Michal Zamkovský CSsR) MP3 | 96/22 kbps/kHz | 30m 55s | 21.2 MB
  Streda, 27. september 2006  
17. Niekoľko slov pred začiatkom svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 4m 19s | 2.9 MB
18. Začiatok svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 0m 40s | 469.8 kB
19. Evanjelium a misijná kázeň na tému SMRŤ A SÚD (P. Martin Zanovit CSsR) MP3 | 96/22 kbps/kHz | 17m 12s | 11.8 MB
20. Oznamy a požehnanie MP3 | 96/22 kbps/kHz | 2m 31s | 1.7 MB
21. Misijná kázeň (P. Róbert Bezák CSsR) MP3 | 56/22 kbps/kHz | 12m 51s | 5.1 MB
22. Niekoľko slov pred začiatkom svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 1m 46s | 1.2 MB
23. Začiatok svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 0m 46s | 544.2 kB
24. Evanjelium a misijná kázeň na tému JEŽIŠ, DARCA ŽIVOTA (P. Michal Zamkovský CSsR) MP3 | 96/22 kbps/kHz | 22m 33s | 15.4 MB
25. Oznamy a požehnanie MP3 | 96/22 kbps/kHz | 4m 14s | 2.9 MB
26. Katechéza pre MUŽOV (P. Róbert Bezák CSsR) MP3 | 96/22 kbps/kHz | 43m 00s | 29.5 MB
  Štvrtok, 28. september 2006  
27. Niekoľko slov pred začiatkom svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 4m 35s | 3.1 MB
28. Začiatok svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 0m 53s | 624.1 kB
29. Evanjelium a misijná kázeň na tému VIERA (P. Martin Huk CSsR) MP3 | 96/22 kbps/kHz | 16m 52s | 11.5 MB
30. Oznamy a požehnanie MP3 | 96/22 kbps/kHz | 3m 44s | 2.5 MB
31. Misijná kázeň (P. Róbert Bezák CSsR) MP3 | 56/22 kbps/kHz | 11m 35s | 4.6 MB
32. Niekoľko slov pred začiatkom svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 2m 33s | 1.7 MB
33. Evanjelium a misijná kázeň na tému O EUCHARISTII (P. Michal Zamkovský CSsR) MP3 | 96/22 kbps/kHz | 19m 06s | 13.1 MB
34. Adorácia (neupravený záznam) MP3 | 96/22 kbps/kHz | cca. 1 hod. | 42.9 MB
  Piatok, 29. september 2006  
35. Niekoľko slov pred začiatkom svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 2m 38s | 1.8 MB
36. Začiatok svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 1m 09s | 812.1 kB
37. Evanjelium a misijná kázeň na tému UTRPENIE (P. Martin Zanovit CSsR) MP3 | 96/22 kbps/kHz | 15m 47s | 10.8 MB
38. Oznamy a požehnanie MP3 | 96/22 kbps/kHz | 5m 44s | 3.9 MB
39. Začiatok svätej omše MP3 | 56/22 kbps/kHz | 4m 02s | 1.6 MB
40. Evanjelium a misijná kázeň (P. Róbert Bezák CSsR) MP3 | 56/22 kbps/kHz | 15m 51s | 6.3 MB
41. Oznamy a požehnanie MP3 | 56/22 kbps/kHz | 2m 44s | 1.0 MB
  POZNÁMKA: Ospravedlňujem sa, ale z technických príčin nebolo možné zaznamenať misijnú kázeň na tému LÁSKA z večernej svätej omše. Ďakujem za pochopenie!  
  Sobota, 30. september 2006  
42. Niekoľko slov pred začiatkom svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 7m 57s | 5.4 MB
43. Začiatok svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 1m 12s | 846.7 kB
44. Evanjelium a misijná kázeň na tému MODLITBA (P. Martin Huk CSsR) MP3 | 96/22 kbps/kHz | 15m 52s | 10.9 MB
45. Oznamy, požehnanie a pieseň MP3 | 96/22 kbps/kHz | 6m 17s | 4.3 MB
46. Koncert Rieky života spojený s modlitbou chvály MP3 | 96/22 kbps/kHz | 109m 32s | 68.3 MB
47. Začiatok svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 0m 32s | 381.7 kB
48. Evanjelium a misijna kázeň na tému MÁRIA (P. Michal Zamkovský CSsR) MP3 | 96/22 kbps/kHz | 10m 00s | 6.8 MB
49. Záver svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 2m 38s | 1.8 MB
50. Zvukový záznam celej svätej omše z Auly Jána Pavla II. MP3 | 96/22 kbps/kHz | 70m 12s | 48.2 MB
  Nedeľa, 1. október 2006  
51. Začiatok rannej svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 2m 09s | 1.4 MB
52. Evanjelium a misijná kázeň na tému NÁDEJ (P. Martin Huk CSsR) MP3 | 96/22 kbps/kHz | 15m 52s | 10.8 MB
53. Pieseň počas svätého prijímania - Tak príď... MP3 | 96/22 kbps/kHz | 3m 39s | 2.5 MB
54. Záver svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 3m 56s | 2.7 MB
55. Pieseň po skončení svätej omše - Tak to býva... MP3 | 96/22 kbps/kHz | 4m 29s | 3.0 MB
56. Začiatok svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 1m 54s | 1.3 MB
57. Evanjelium a misijná kázeň na tému KRÍŽ MP3 | 96/22 kbps/kHz | 10m 19s | 13.1 MB
58. Záver svätej omše MP3 | 96/22 kbps/kHz | 9m 14s | 6.3 MB

Bottom Shadow